Thông tin sản phẩm
Trading
Final Fantasy VII Potion with Trading Arts Mini, Trading Arts Mini
Tifa Lockhart
Final Fantasy VII
FFVII 10th Anniversary
Square Enix (Manufacturer), Suntory (Manufacturer)
¥934
  • 11/27/2007 Standard ¥934
4901777179219
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.