Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
Tifa Lockhart
Final Fantasy VII Remake
Square Enix (Manufacturer)
Nomura Tetsuya (Character Designer), Roberto Ferrari (Character Designer)
25.4 cm
¥14,800
  • 02/20/2021 Standard ¥14,800
4988601346238
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.