Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#518)
ToshoIincho-san
ARMS NOTE
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Hotkeel (Sculptor)
¥9,818
  • 11/2021 Standard ¥9,818
4545784067383
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.