Thông tin sản phẩm
Trading
High Grade Real Figure EX
Uzumaki Naruto
Boruto -Naruto the Movie-
Bandai (Manufacturer)
12 cm
¥4,900
  • 09/13/2016 Limited + Exclusive (Premium Bandai) ¥4,900
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.