Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#487)
Vanilla
Nekopara
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor)
¥8,000
  • 02/2021 Standard ¥8,000
4545784066775
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.