Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Welrod MK II
Girls Frontline
Good Smile Arts Shanghai (Manufacturer), Good Smile Company (Producer)
Amato (Sculptor), Ekoshi (Color Producer)
1/7
22 cm
¥16,182
  • 03/2021 Standard ¥16,182
4580416941617
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.