Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Welrod Mk II
GIRLS' FRONTLINE
Good Smile Company (Manufacturer)
Amato (Sculptor)
1/7
22 cm
¥17,800
  • 2021-3-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.