Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Xiao Wu
Douluo Dalu
Good Smile Company (Manufacturer)
Masa (Sculptor)
18 cm
¥3,900
  • 4/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.