Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
YoRHa No. 2 Type B
NieR: Automata
Square Enix (Manufacturer)
25.4 cm
¥14,800
  • 04/24/2021 Standard ¥14,800
4988601353311
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.