Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
YoRHa Type A No.2
NieR: Automata
DX Edition
Square Enix (Manufacturer)
25.5 cm
¥19,800
  • 07/21/2021 Standard ¥19,800
4988601354356
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.