Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
YoRHa Type A No.2
NieR: Automata
Square Enix (Manufacturer)
25.5 cm
¥14,800
  • 07/21/2021 Standard ¥14,800
4988601354349
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.