Thông tin
Garage Kits
Master Altria
Fate/Stay Night
Seifuku
Grizzry Panda
  • 12/16/2018 Limited (Treasure Festa Neo in Ariake 2) ¥15,000
  • 12/17/2017 Limited (Treasure Festa in Ariake 18) ¥15,000
  • 07/30/2017 Limited (Wonder Festival 2017 [Summer]) ¥15,000
  • 05/05/2017 Limited (Treasure Festa in Ariake 17) ¥15,000
  • 02/19/2017 Limited (Wonder Festival 2017 [Winter]) ¥15,000
  • 12/18/2016 Limited (Treasure Festa in Ariake 16) ¥15,000
  • 07/24/2016 Limited (Wonder Festival 2015 [Winter]) ¥15,000
¥15,000
Tình trạng
Đã phát hành, hàng không có sẵn, cần đặt mua.
 
 
 
Chú thích về tình trạng Item
Mới (new)

Hàng mới, chưa qua sử dụng.

Như mới (like new)

Hàng như mới, đã qua sử dụng. Box có thể bị mở, item vẫn còn dấu niêm phong và chưa mở hoặc dường như chưa mở.

Gần như mới (like new)

Hàng như mới, đã qua sử dụng. Box đã bị mở, item không bị niêm phong bởi nhà sản xuất nhưng dường như chưa mở.

Rất tốt (2nd)

Hàng cũ, đã qua sử dụng. Box đã bị mở, item đã mở, không có bất kỳ thiệt hại nào. Phụ kiện đầy đủ.

Tốt (2nd)

Hàng cũ, đã qua sử dụng. Box đã bị mở, item đã mở, có một chút thiệt hại nhỏ. Phụ kiện đầy đủ.

Chấp nhận được (2nd)

Hàng cũ, đã qua sử dụng. Box đã bị mở, item đã mở, có thiệt hại dễ thấy. Phụ kiện có thể bị mất.

Box
Mới (new)

Box mới, chưa qua sử dụng.

Như mới (like new)

Box có một chút thiệt hại nhỏ.

Chấp nhận được (2nd)

Box có thiệt hại dễ thấy.

Không có box (no box)

Box đã mất.