Shingyouji Mao, Kasugano Haruna

Shingyouji Mao
Boy Meets Girl
Good Smile Company
Kasugano Haruna
Boy Meets Girl
Good Smile Company