Yuzuhara Konomi, Komaki Ikuno, Komaki Manaka

Yuzuhara Konomi
To Heart 2
Kotobukiya
Komaki Ikuno, Komaki Manaka (Gemaga)
To Heart 2
Kotobukiya