Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Feena
Ys Origin
Myethos (Manufacturer)
SunYaMing (Sculptor)
1/8
39.5 cm
¥19,800
  • 2021-6-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.