Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kazusa Touma
White Album 2 Picture Drama
Myethos (Manufacturer)
Nijah (Sculptor)
1/7
24 cm
¥17,600
  • 2020-12-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.