Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Kiana Kaslana
Houkai 3rd
Alter (Manufacturer)
Sai (Sculptor)
1/8
29 cm
¥25,080
  • 2021-6-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.