Hàng có sẵn Limited Exclusive Prize
Action/Dolls
Akatsutsumi Momoko
Demashita! Powerpuff Girls Z
McDonald's

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Action/Dolls
Akatsutsumi Momoko
Demashita! Powerpuff Girls Z
Simba Dickie Group

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Action/Dolls
Akatsutsumi Momoko
Demashita! Powerpuff Girls Z
Simba Dickie Group

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Garage Kit
Akatsutsumi Momoko
Demashita! Powerpuff Girls Z
Gareki no Kanzume

[Order] Sản phẩm đã phát hành