Hàng có sẵn Limited Exclusive Prize
Model Kit
Baldios
Uchuu Senshi Baldios
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Baldios
Uchuu Senshi Baldios
Awaken Studio, Art Storm

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Baldios
Uchuu Senshi Baldios
CM's Corporation

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Baldios (Limited Edition)
Uchuu Senshi Baldios
CM's Corporation

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Action/Dolls
Baldios
Uchuu Senshi Baldios
Yamato

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Rocket - Scroll to top