Hàng có sẵn Limited Exclusive Prize
Pre-Painted
Tushan Honghong
Fox Spirit Matchmaker
Emontoys

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Tushan Honghong
Huyao Xiao Hongniang
Unknown

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Trading
Tushan Honghong, Dongfang Yuechu
Fox Spirit Matchmaker
Unknown

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Trading
Tushan Honghong
Fox Spirit Matchmaker
Unknown

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Pre-Painted
Tushan Honghong
Huyao Xiao Hongniang
Good Smile Arts Shanghai, Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Trading
Tushan Honghong
Fox Spirit Matchmaker
Unknown

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Tushan Honghong, Bai Yuechu
Fox Spirit Matchmaker
Actoys

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Pre-Painted
Tushan Honghong
Fox Spirit Matchmaker
Unknown

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Rocket - Scroll to top